Dementie

Verdwaald ben ik als mens!

Wie zorgt er nu voor mij?

‘t Was niet mijn eigen wens,

maar mag ik er nog bij?

Wat is dementie?

 • Dementie = verzamelnaam voor meerdere aandoeningen die voortkomen uit een vermindering van de hersenfuncties
 • Geleidelijke achteruitgang van geheugen
 • Achteruitgang van mentaal functioneren

Vormen van dementie?

 • Alzheimerdementie: massaal afsterven van hersencellen
 • Frontotemporale (gedrags-)dementie: frontale en tomporale deel van de hersenen beschadigd
 • Vasculaire dementie: oorzaak ligt bij slechte doorbloeding van de hersenen (herseninfarct of hersenbloeding)
 • Jongdementie : diagnose vastgesteld voor de leeftijd van 65 jaar

Kenmerken en gedragingen

 • Verwardheid
  • Desoriëntatie in tijd
  • Desoriëntatie in plaats en ruimte
  • Desoriëntatie in persoon
 • Taalproblemen: In vergevorderd staduim onverstaanbaar of enkel klanken.
 • Doelgericht handelen lukt niet meer
 • Stemmingswisselen
 • Lichamelijke achteruitgang

Dementie in België

Dementie komt in België (volgens schatting) voor bij 175.000 personen. Daarvan zijn er tussen de 3.000 en 12.000 personen jongdement.

Tegen 2020 verwacht men een toename in Vlaanderen van 30%. Dat spreken we over 227.500 personen!